Forside

Velkommen til vores hjemmeside

 

 

Kerteminde Sluselaug

Indmeldelse i lauget kan ske ved henvendelse på tlf.: 65 32 56 77, Kontingent kr. 200,-  indbetales på  konto:  3409 - 10528216